Skydda miljön !!

Sortera avfall - när du sorterar bioavfall kan andra användbara fraktioner enkelt sorteras! Kompostbioavfall - kompostering är ett naturligt sätt att använda organiskt avfall! Så här fungerar det - från oss får du produkter för sortering och kompostering av bioavfall! Kompostering innebär nedbrytning av bioavfall i näringsämnen. Kompostering sker i naturen, allt organiskt avfall komposteras och näringsämnen återförs till den naturliga cykeln ("från jorden - till jorden igen"). Det kortaste och mest effektiva sättet att återvinna näringsämnen och resurser är på den plats där avfall uppstår - i hushållen är det i köket.

Gör följande:

1. Sortera bioavfall i ditt kök - samtidigt kan du enkelt sortera allt återvinningsbart avfall. Från oss kan du få praktiska lösningar för sortering och kompostering av bioavfallet. 2. a) I ett enskild hus - i en stuga: sortera bioavfallet i kompostern.   Sortera annat återvinningsbart till samlinge b) i en lägenhetshus: bioavfallet till komposten (förkomposter och töm i en större komposter eller uppsamling av bioavfall). Sortera annat återvinningsbart till samlingen. När du komposterar bioavfall nära dess ursprung du arbetar på ett miljövänligt sätt - miljön belastas inte av avfallstransporter - återvinning avfall är enkelt och effektivt. Fråga oss hur kompostering fungerar i ditt hem. I komposten är nedbrytningen av bioavfall effektivt, kompostens temperatur förblir hög och skadliga bakterier och ogräsfrön förstörs. Kompostern tar hand om de nödvändiga förhållandena för kompostering, dvs. näringsämnen, luft, fukt och värme är lämpliga. Kompostering RAITA-komposten är förnuftig - och det är enkelt! Utrustning, metoder och metoder från oss.

Komposteringsmetoder:

Slutresultatet av kompostering är rik näringsämne- rikt mylla. Ett bra resultat kan uppnås med många sätt.  Metoderna utvecklas i praktiken för varje komposterare. Här är några ”tips” om hur du kan skapa din egen "bästa" metod att kompostera med våra produkter: Sortera bioavfallet direkt i köket och tömma det till komposten i gården med några dagars intervall. Tlllsätt strömaterial och näringsämne vid behov. Töm komposten under växtsäsongen. Detta passar bra för stugor och villor. Komposterna  180, 450 och 800 passa väl till stugor och villor. Sorterat bioavfall kan också placeras i en ”mellan komposter” för utstationering till exempel på en balkong, terrass, närmare plats. Tömning till komposter sker mera sällan - intervallet är från några veckor till månader. Våra Twin 12 och 45 modeller lämpar sig väl för för kompostering. Utomhus komposten kan tömmas till 180, 450 eller 800 eller stor komposter. Den kan tömmas även till gemensam insamling av bioavfallet. Detta är väl lämpat för komposteringen i urbana förhållanden. Lär mera om olika metoder och erfarenheter på vår FB-webbplats.  
KOMPOSTERS       since 1978