Kompostointi on järkipuuhaa - ja se onnistuu kunnon välineillä!

Kompostoi biojäte - kompostointi

on luonnon oma menetelmä hyödyntää

orgaaninen jäte!

Kompostointi on luonnon oma

menetelmä.  Kompostoi orgaaninen jäte

helposti.

Kompostoituminen tarkoittaa biojätteen hajoamista ravinteiksi. Kompostoitumista tapahtuu luonnossa normaalisti, esimerkiksi havumetsän maaperässä karike kompostoituu hitaasti. Kompostorissa tämä hajoaminen on tehokasta, kompostin lämpötila pysyy korkeana, ja haitalliset bakteerit ja rikkaruohojen siemenet tuhoutuvat. Kompostori huolehtiii tarvittavista olosuhteista kompostoinnissa, eli ravinteita, ilmaa , kosteutta ja lämpöä on sopivasti . Kompostointi RT kompostorilla on järkipuuhaa - ja se onnistuu helposti!
Tee ekoteko  - hyödynnä biojäte kompostina. Se onnistuu helposti kunnon välineillä!
Kompostoi.fi kompostoi.fi