Kompostointitapoja:

Lopputuloksena kompostoinnista saadaan ravinnerikasta multaa. Hyvään lopputulos voidaan saavut- taa monilla tavoilla, parhaat menetel- mät kehittyvät käytännössä - tottumuksia on monenlaisia. Tässä joitakin “vinkkejä” miten voit muodostaa omat “parhaat” tottumukset tuotteillamme: Lajittele biojäte heti omaan biojäteastiaan  ja vie biojäte muutaman päivän välein pihalla olevaan kompostoriin. Lisää tarvittava seosaine ja komposti- heräte. Tyhjennä kompostia kasvukauden aikana. Tämä soveltuu hyvin mökki- ja omakotitalo-olosuhteisiin. Laitteina voidaan hyödyntää, 180,  450 ja 800  lämpökompostorimalleja. Lajiteltu biojäte voidaan myös laittaa  “välikompostointiin” esimerkiksi parvekkeelle, terassille lähemmäs jätteen synty- ja lajittelupaikkaa. Välikompostin tyhjennysväli on pidempi viikoista muutamaan kuukauteen. Twin 12 ja 45 kerroskompostorit sovel- tuvat hyvin myös välikompostointiin.  Välikomposti voidaan tyhjentää 180, 450 tai 800 lämpökkompostoriin tai DEEP syväkompostoriin Välikompostori voidaan tyhjentää myös biojätteen yhteiskeräilyyn. Tämä soveltuu hyvin kompostointiin kaupunkiolosuhteissa. Tutustu tarkemmin eri tapoihin ja kokemuksiin FB - sivuillamme.  

Järkipuuhaa!

Lajittele jätteet - kun lajittelet biojätteen muiden hyötyjakeiden lajittelu onnistuu vaivatta! Kompostoi biojäte - kompostointi on luonnollinen tapa  hyödyntää orgaaninen jäte! Näin se onnistuu - meiltä tuotteet joilla biojäte lajitellaan ja hyödynnetään vaivatta!  Kompostoituminen tarkoittaa biojätteen hajoamista ravinteiksi. Kompostoitumista tapahtuu luonnossa, kaikki eloperäinen jäte kompostoituu ja ravinteet palautuvat luonnon kiertokulkuun (“maasta  tullut - maaksi jälleen tuleva”). Lyhyin ja tehokkain tie ravinteiden ja resurssien hyödyntämiseen tapahtuu jätteiden syntypaikalla - kotitalouksissa se tapahtuu keittiössä.

Toimi näin:

1. Lajittele biojäte keittiössäsi  - samalla saat lajiteltua helposti kaikki kierrätettä- vät hyötyjätteet. Meiltä saat käytännölliset astiat biojät- teen lajitteluun. 2. a) Omakotitalossa - mökillä: vie biojäte kompostoriin ja kompostoi se. Toimita hyötyjäte keräykseen. b) kerrostalossa - rivitalossa: vie biojäte kompostoriin ja esikompostoi se. Toimita hyötyjäte kiinteistökom- postoriin tai biojätteen keräykseen.
Kun kompostoit biojätteen lähellä sen syntypaikkaa toimit ympäristöystävällisesti - ympäristö ei rasitu jätteen kuljetuksien vaikutuksella - hyödynnät jätteet helposti ja tehokkaasti.    Kysy meiltä, miten kompostointi onnistuu kotonasi. Kompostorissa biojätteen hajoaminen on tehokasta, kompostin lämpötila pysyy korkeana, ja haitalliset bakteerit ja rikkaruohojen siemenet tuhoutuvat. Kompostori huolehtiii tarvittavista olosuhteista kompostoinnissa, eli ravinteita, ilmaa , kosteutta ja lämpöä on sopivasti . Kompostointi RAITA kompostorilla on järkipuuhaa - ja se onnistuu helposti! Laitteet, menetelmät ja suunnittelu - kompostoi.fi