RAITA 800

Effektiv thermo komposter

Rotationgjuten av polyeten Isolering; 1,5 eller 3 cm isoleringspaket av  sluten cellplast på väggar och lock, mellanlock, lock sluten cell PE kompakt basstruktur, möjlighet till vätskedränering, värmekabel som tillbehör lätt att tömma:  lyfta upp främre väggsektionen eller ta bort väggsektionen helt justerbar luftcirkulation mått: diameter 1200 - höjd 880
800 L  thermo komposter