RAITA TWIN 12L

Effektiv thermo komposter

PE-rotationsgjuten innekärl 2 x 12L PE isolering 15 mm i väggar, lock, mellanlock värmekabel 20 W aktivkolfilter som tillbehör Fyll den övre behållaren - flytta den fyllda behållaren ner tillefter kompostering lätt att tömma,  lyft kärlet och töm den till    - bioavfallsamlings kärlet    - efter komposterings behållaren    - direkt för växterna justerbar luftcirkulation mått (mm): diameter 400 - höjd 600
Till balkongen, till gården
TWIN 2 x 12 L  thermo komposter
 DIA 40 - H 60 cm